Tin tức

 • Tìm hiểu về Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng YoungJin Flex

  Tìm hiểu về Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng YoungJin Flex

  Youngjin Flex - ống mềm nối đầu phun Sprinkler. Sản phẩm Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler hãng YoungJin Flex xuất hiện tại việt nam từ những năm 2000.Một số công trình lớn thường sử dụng sản phẩm chất lượng có giá thành hợp lý của YoungJin Flex như: Vin Group, Sun Group, Aeon Mall, Các … Đọc Thêm

 • Chứng nhận KFI KSA : Ống mềm Sprinkler Youngjin Flex

  Chứng nhận KFI KSA : Ống mềm Sprinkler Youngjin Flex

  Chứng nhận KFI KSA : Ống mềm sprinkler YoungJin Flex. Ống mềm nối Đầu phun Sprinkler hãng YOUNGJIN Flex đạt chứng nhận KFI, KSA, ISO. Áp lực hoạt động 14bar ( 200Psi - YoungJin Flex ) Sản phẩm đạt chứng nhận KFI, KSA, ISO cho Ống mềm YoungJIn Flex là : YJ27-S, YJ27-SB, YJ32-CR, YJ32-CM, YJ28-S, … Đọc Thêm

 • Chứng nhận VDS : Ống mềm nối sprinkler – YoungJin Flex

  Chứng nhận VDS : Ống mềm nối sprinkler – YoungJin Flex

  Chứng nhận LPCB: Ống mềm nối đầu phun Hãng YoungJin Flex. Ống mềm nối Đầu phun Sprinkler hãng YOUNGJIN Flex đạt chứng nhận VDS. Áp lực hoạt động 14bar ( 200Psi - YoungJin Flex ) Sản phẩm đạt chứng nhận VDS cho Ống mềm YoungJIn Flex là : YJ28-S, và YJ28-SB Chiều dài cơ sở đạt chứng nhận VDS của … Đọc Thêm

 • Chứng nhận CNBOP: Ống mềm nối đầu phun sprinkler – YOUNGJIN FLEX

  Chứng nhận CNBOP: Ống mềm nối đầu phun sprinkler – YOUNGJIN FLEX

  Chứng nhận CNBOP: Ống mềm nối đầu phun Sprinkler YoungJin Flex. Ống mềm nối Đầu phun Sprinkler hãng YOUNGJIN Flex đạt chứng nhận CNBOP.Áp lực hoạt động 14bar ( 200Psi - YoungJin Flex )Sản phẩm đạt chứng nhận CNBOP cho Ống mềm YoungJIn Flex là : YJ28-S, và YJ28-SBChiều dài cơ sở đạt … Đọc Thêm

 • Chứng nhận LPCB: Ống mềm nối đầu phun Hãng YoungJin Flex

  Chứng nhận LPCB: Ống mềm nối đầu phun Hãng YoungJin Flex

  Chứng nhận LPCB: Ống mềm nối đầu phun Hãng YoungJin Flex. Ống mềm nối Đầu phun Sprinkler hãng YOUNGJIN Flex đạt chứng nhận LPCB.Áp lực hoạt động 14bar ( 200Psi - YoungJin Flex )Sản phẩm đạt chứng nhận LPCB cho Ống mềm YoungJIn Flex là : YJ28-S, và YJ28-SBChiều dài cơ sở đạt chứng nhận … Đọc Thêm

 • Chứng nhận FM: Ống mềm Youngjin Flex nối Sprinkler

  Chứng nhận FM: Ống mềm Youngjin Flex nối Sprinkler

  Chứng nhận FM: Ống mềm Youngjin Flex nối Sprinkler Ống mềm nối Đầu phun Sprinkler hãng YOUNGJIN Flex đạt chứng nhận FM.Áp lực hoạt động 14bar ( 200Psi - YoungJin Flex )Sản phẩm đạt chứng nhận UL, FM cho Ống mềm YoungJIn Flex là : YJ27-SB, YJ28-SB , YJ32-CR, YJ32-CMChiều dài cơ sở đạt … Đọc Thêm

 • Chứng nhận UL: Ống mềm nối đầu phun sprinkler YoungJin Flex

  Chứng nhận UL: Ống mềm nối đầu phun sprinkler YoungJin Flex

  Ống mềm nối Đầu phun Sprinkler hãng YOUNGJIN Flex đạt chứng nhận ULÁp lực hoạt động 14bar ( 200Psi - YoungJin Flex )Sản phẩm đạt chứng nhận UL cho Ống mềm YoungJIn Flex là : YJ27-S , YJ27-SB,Chiều dài cơ sở đạt chứng nhận UL của ống mềm YoungJIn Flex là :Loại ống mềm không có vỏ … Đọc Thêm

 • Hình ảnh nhà máy sản xuất ống mềm nối sprinkler YoungJin Flex

  Hình ảnh nhà máy sản xuất ống mềm nối sprinkler YoungJin Flex

  Hình ảnh nhà máy sản xuất ống mềm nối sprinkler YoungJin FlexYOUNGJIN FLEX Co.,ltd 93, DANGJAEBONG-RO, JORI-EUP, PAJU-SI, GYEONGGI-DO, SOUTH KOREA[USA branch] LA, USA  Sales in the American continent  … Đọc Thêm