Dịch vụ

 • Sản xuất ống mềm nối đầu phun sprinkler như thế nào ?

  Sản xuất ống mềm nối đầu phun sprinkler như thế nào ?

  Chuẩn bị và quy trình sản xuất ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy hãng YoungJin Flexcác bước sản xuất ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy như sau :1/ incoming coil 2/ incoming inspection, 3/ welding, 4/ forming, 5/ heat treatment. 6/ leakage test, 7/ dry , 8/ compressing … Đọc Thêm

 • 기타 부속품

  기타 부속품

  기타 부속품 스프링클러 설비의 신축이음배관의 부속들로써, 고객의 요청에 따라 다양한 부속품을 생산하고 있습니다. Các phụ kiện khác Là một phần của đường ống nối mới của thiết bị phun nước, chúng tôi sản xuất các phụ kiện khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. … Đọc Thêm

 • Flexible Sprinkler Hose Unbraided Type

  Flexible Sprinkler Hose Unbraided Type

  Flexible Sprinkler Hose Unbraided Type The Flexible Sprinkler Hose is a material of fire fighting equipment for the initial-attack of a fire. In a Sprinkler system, this flexible hose links fire protection piping to the sprinkler head.Economic efficiency : Cost reduction in labor and other … Đọc Thêm

 • 스프링클러 설비의 신축배관 TK-SPJ-A TYPE

  스프링클러 설비의 신축배관 TK-SPJ-A TYPE

  스프링클러 설비의 신축배관 TK-SPJ-A TYPE 화재발생시 초기에 진압하려는 목적으로 사용되는 스프링클러 설비에서 소방배관과 스프링클러 헤드를 연결해주는 제품으로 아파트에 많이 사용됩니다제품의 특징Là một sản phẩm kết nối đường ống chữa cháy và đầu phun nước trong cơ sở phun nước được sử dụng cho mục đích ngăn chặn đám cháy trong giai đoạn đầu. Nó thường được sử dụng trong … Đọc Thêm

 • 스프링클러 설비의 신축배관 TK-SPJ-B

  스프링클러 설비의 신축배관 TK-SPJ-B

  스프링클러 설비의 신축배관 TK-SPJ-B 화재발생시 초기에 진압하려는 목적으로 사용되는 스프링클러 설비에서 소방배관과 스프링클러 헤드를 연결해주는 제품입니다 제품의 특징경제성 - 건축시 인건비 및 원가 절감. 시공의 편의성 – 제품의 유연성이 뛰어나고, 시공이 간편함. 우수한 내부식성 – 주름관의 재질이 STS로써 내부식성이 뛰어남. 품질의 우수성 – KFI의 합격 제품임.Ống chữa cháy và đầu phun nước được sử dụng trong các cơ sở phun nước được … Đọc Thêm

 • 스프링클러 설비의 신축배관 TK-SPJ-C TYPE

  스프링클러 설비의 신축배관 TK-SPJ-C TYPE

  스프링클러 설비의 신축배관 TK-SPJ-C TYPE 화재발생시 초기에 진압하려는 목적으로 사용되는 스프링클러 설비에서 소방배관과 스프링클러 헤드를 연결해주는 제품으로 주로 상가 및 빌딩에 많이 사용됩니다 제품의 특징경제성 - 건축시 인건비 및 원가 절감. 시공의 편의성 – 제품의 유연성이 뛰어나고, 시공이 간편함. 우수한 내부식성 – 주름관의 재질이 STS로써 내부식성이 뛰어남. 품질의 우수성 – KFI의 합격 제품임.Đường ống mới của cơ sở phun nước LOẠI TK-SPJ-C … Đọc Thêm

 • 싸이드글라스 유니온 TKSGU-25

  싸이드글라스 유니온 TKSGU-25

  싸이드글라스 유니온 TKSGU-25 싸이드글라스 유니온은 스프링클러 헤드 배관 말단에 유니온과 함께 설치하는 테스트 배관과 오리피스와 싸이드글라스를 유니온에 편리하게 일체화 한 것입니다.제품의 특징 유니온 연결구 : 싸이드글라스 적용 시험배관에 사용. 유니온 연결구를 대체하여 유니온의 절감. 오리피스 11.2mm – 소방법이 정항 유량정검용 오리피스 규격. 육안으로 헤드의 시험작동을 확인할 수 있음. Mặt kính quan sát dòng chảy TKSGU-25 SIDE GLASS UNION được … Đọc Thêm

 • 드라이펜던트형 스프링클러 헤드 YJ-DP TYPE

  드라이펜던트형 스프링클러 헤드 YJ-DP TYPE

  드라이펜던트형 스프링클러 헤드 YJ-DP TYPE드라이펜던트형 스프링클러 헤드는 한냉지역에서 발생되는 동파 방지 목적으로 사용되는 제품으로 소화수가 드라이펜던트에 유입되는 것을 방지하여 동파를 방지할 수 있습니다.Loại đầu phun YJ-DP TYPE Đầu phun nước khô là một sản phẩm được sử dụng để ngăn ngừa đóng băng ở vùng lạnh Nước đóng băng có thể được ngăn chặn vào mặt dây chuyền khô để … Đọc Thêm

 • 플러쉬형 스프링클러 헤드 YJ-FS & FQ TYPE

  플러쉬형 스프링클러 헤드 YJ-FS & FQ TYPE

  플러쉬형 스프링클러 헤드 YJ-FS & FQ TYPE 플러쉬형 스프링클러는 천정에서 돌출되는 높이를 최소화하여 외관이 미려하고 콤펙트한 제품입니다. 화재를 초기에 진압할 수 있도록 열감지부의 반응속도를 빠르게 작동 될 수 있도록 설계한 제품입니다.Đầu phun nước kiểu đầu phun YJ-FS & FQ TYPE Vòi phun nước kiểu tuôn ra có vẻ ngoài đẹp và nhỏ gọn bằng cách giảm thiểu chiều cao nhô ra khỏi trần … Đọc Thêm

 • 유리벌브형 스프링클러 헤드 YJ001 & YJ002 TYPE

  유리벌브형 스프링클러 헤드 YJ001 & YJ002 TYPE

  유리벌브형 스프링클러 헤드 YJ001 & YJ002 TYPE 유리벌브형 스프링클러는 특수유리에 열팽창 액체를 주입하여 화재 시 열에 의해 주위온도가 상승하면 유리벌브의 액체가 팽창하면서 유리구가 깨져 소화수를 방출하여 화재를 진압하는 구조입니다.Đầu phun nước kiểu bóng đèn thủy tinh YJ001 & YJ002 LOẠI Vòi phun nước kiểu bóng đèn thủy tinh là một cấu trúc bơm chất lỏng giãn nở nhiệt vào một … Đọc Thêm

 • 유리벌브형 스프링클러 헤드 YJ-US & PS TYPE

  유리벌브형 스프링클러 헤드 YJ-US & PS TYPE

  유리벌브형 스프링클러 헤드 YJ-US & PS TYPE유리벌브형 스프링클러는 특수유리에 열팽창 액체를 주입하여 화재 시 열에 의해 주위온도가 상승하면 유리벌브의 액체가 팽창하면서 유리구가 깨져 소화수를 방출하여 화재를 진압하는 구조입니다.Vòi phun nước kiểu bóng đèn phun chất lỏng giãn nở nhiệt vào thủy tinh đặc biệt và khi nhiệt độ môi trường tăng lên do nhiệt trong trường hợp hỏa hoạn … Đọc Thêm

 • 개방형 스프링클러 헤드 YJ-OUS & OPS TYPE

  개방형 스프링클러 헤드 YJ-OUS & OPS TYPE

  개방형 스프링클러 헤드 YJ-OUS & OPS TYPE개방형 스프리이클러 헤드는 감열체가 없이 방수구가 항상 열려져 있는 헤드로써 극장무대, 공장, 위험물창고, 지하상가 등에 사용되는 제품입니다. Đầu phun nước mở là một đầu mà cửa xả nước luôn mở mà không có yếu tố nhạy cảm với nhiệt và được sử dụng cho các sân khấu nhà hát, nhà máy, kho hàng nguy hiểm, Sản phẩm này được … Đọc Thêm

 • 측벽형 스프링클러 헤드 YJ-SW TYPE

  측벽형 스프링클러 헤드 YJ-SW TYPE

  측벽형 스프링클러 헤드 YJ-SW TYPE 측벽형 스프링클러 헤드는 옥내의 한쪽벽 상단부에 취부하여 사용하는 것으로 한쪽만으로 살수가 이루어지며, 주로 기계식 주차장, 방화 샷다부분, 호텔객실, 에스컬레이터 주변 등에 설치됩니다. Đầu phun nước vách tường hãng YoungJin Flex Đầu phun nước bên tường được sử dụng bằng cách gắn nó vào đầu trên của một bức tường trong phòng, và nước chỉ được tưới một … Đọc Thêm

 • Sơ Đồ Nguyên Lý Hệ Thống Chữa Cháy Sprinkler

  Sơ Đồ Nguyên Lý Hệ Thống Chữa Cháy Sprinkler

  Sơ Đồ Nguyên Lý Hệ Thống Chữa Cháy Sprinkler Một số thành phần cơ bản của hệ thống– Trung tâm điều khiển  • Trung tâm điều khiển có nhiệm vụ nhận các tín hiệu từ các công tắc áp lực đưa về để điều khiển hoạt động của hệ thống. • Do đặc điểm làm việc của hệ thống chữa cháy sprinkler không … Đọc Thêm

 • Thiết kế đầu phun sprinkler khoảng cách giữa các đầu phun là bao nhiêu ?

  Thiết kế đầu phun sprinkler khoảng cách giữa các đầu phun là bao nhiêu ?

  Yêu Cầu Thiết Kế Cụ Thể Đối Với Đầu Phun Tiêu Chuẩn Hướng Lên, Hướng Xuống – Khu vực bảo vệ • Khu vực bảo vệ tối đa: 225 ft2 (21 m2) – Khoảng cách giữa 2 đầu phun sprinkler tối đa phụ thuộc khu vực và tuân theo bảng bên dưới đây :Loại công trình xây dựng Loại hệ thống Diện tích khu … Đọc Thêm

 • Yêu cầu về việc thiết hệ thống chữa cháy có dùng Sprinkler.

  Yêu cầu về việc thiết hệ thống chữa cháy có dùng Sprinkler.

  Yêu cầu về việc thiết hệ thống chữa cháy có dùng Sprinkler. Để rõ hơn về vấn đề này hãy tham khảo một số thông số nhận dạng đầu phun ở bảng sau:GPM/psi½(Danh nghĩa) L/MIN/Bar½(Danh nghĩa) GPM/psi½(Phạm vi) L/MIN/Bar½(Phạm vi) % K=5.6 Kích thước … Đọc Thêm

 • Công tác lắp đặt các loại thiết bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Công tác lắp đặt các loại thiết bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy

  LẮP ĐẶT THIẾT BỊLắp đặt đầu Sprinhkler.-    Khoảng cách giữa các đầu phun nước chữa cháy và mặt phẳng trần (mái) không được lớn hơn 0,4m và không được nhỏ hơn 0,08m.-    Đầu phun sprinler phải được lắp thẳng đứng vuông góc với mặt trần.-    Trong một số trường hợp khác thì khoảng … Đọc Thêm

 • Biện pháp thi công hạng mục báo cháy tự động thông minh.

  Biện pháp thi công hạng mục báo cháy tự động thông minh.

  BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN BÁO CHÁY 1. Xác định vị trí. Sử dụng máy xác định tọa độ hoặc dùng thước kết hợp nivo để xác định toạ độ, kích thước bản vẽ thi công ống luồn dây. Căn cứ vào mốc được định vị chuẩn sau khi nhận bàn giao để xác định tọa độ các vị trí thi công làm cơ sở để xác định vị trí, … Đọc Thêm

 • Thử áp lực đường ống trong hệ thống chữa cháy ?

  CÔNG TÁC THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG -    Trước khi thử áp cần làm thủ tục và mời đại diện của ban quản lý dự án (QLDA),  Tư vấn giám sát (TVGS) đến kiểm tra, nghiệm thu từng phần lắp đặt.-    Công việc nghiệm thu tiến hành thử kín cho từng tầng, mỗi tầng có 2 nhánh chính và được thử độc lập với nhau. … Đọc Thêm

 • Biện pháp thi công đường ống chữa cháy

  BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG CHỮA CHÁYIII.1. Phương pháp sơn đường ống:QUI TRÌNH THI CÔNG SƠN CHỐNG RỈ : SỬ DỤNG SƠN ĐẠI BÀNG (S.AK-N1) TÍNH NĂNG KỸ THUẬTChống rỉ tốt, tạo độ bám dính tốt cho lớp sơn phủ kế tiếp. Lượng sơn tiêu tốn cho 1 m2 sản phẩm: 100 - 150g (thực tế tuỳ … Đọc Thêm