Chứng nhận VDS là gì và do cơ quan nào chứng nhận ?

Chứng chỉ VdS ?

Chứng chỉ VdS là chứng nhận vởi cơ quan kiểm định chất lượng của Đức, một quốc gia hàng đầu về quản lý chất lượng sản phẩm.

Quy trình phê duyệt VdS 2344 chủ yếu được cung cấp cho các sản phẩm (linh kiện, thiết bị và hệ thống) trong các lĩnh vực công nghệ an toàn và phòng cháy chữa cháy; tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó cũng có thể được sử dụng cho các sản phẩm khác.

VdS được công nhận bởi Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) (Cơ quan kiểm định chất lượng của Đức) theo DIN EN ISO / IEC 17025 để thử nghiệm sản phẩm và theo DIN EN ISO / IEC 17065 để chứng nhận sản phẩm.

Dây mềm nối sprinkler YoungJin Flex

Chứng nhận Vds cho sản phẩm ống mềm nối sprinkler DN25 hãng YoungJin Flex

VdS cung cấp phê duyệt cho các sản phẩm được sử dụng trong các loại hệ thống và cơ sở sau:

  • Hệ thống báo cháy

  • Hệ thống chữa cháy

  • Hệ thống thông gió thoát khói và nhiệt (RWA)

  • Hệ thống báo động xâm nhập

  • Hệ thống giám sát video

  • Các biện pháp an toàn vật lý Phòng và két sắt Yêu cầu chứng nhận VdS là báo cáo kiểm tra tích cực cho tất cả các sản phẩm được sử dụng trong hệ thống Sự chấp thuận VdS cho các thành phần, thiết bị và hệ thống có thể được áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất.

  • Ngoài ra, sự chấp thuận VdS của các hệ thống cũng có thể được áp dụng cho các trình cài đặt. Về bản chất, tất cả các thành phần hệ thống được phối hợp với nhau để hoạt động trơn tru trong một hệ thống phải được VdS công nhận: Theo quy định, quy trình phê duyệt bao gồm một thử nghiệm của các phòng thí nghiệm VdS (còn gọi là thử nghiệm loại) và chứng nhận bởi văn phòng chứng nhận VdS.

  • Về nguyên tắc, các thử nghiệm trong bối cảnh các thủ tục phê duyệt VdS được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm VdS trên cơ sở hướng dẫn của VdS. Trong trường hợp không có hướng dẫn tương ứng tồn tại (ví dụ: đối với các công nghệ mới), có thể đạt được thỏa thuận riêng (được gọi là thỏa thuận thử nghiệm). Điều kiện tiên quyết cho một quy trình phê duyệt VdS, trong số những thứ khác, là bằng chứng của một hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận theo DIN EN ISO 9001 cho cơ sở sản xuất sản phẩm.

  • Chứng nhận QM này cũng được cung cấp bởi VdS, để kiểm toán sản phẩm có thể được kết hợp về mặt kinh tế với việc đánh giá hệ thống QM. Một điều kiện tiên quyết nữa cho chứng nhận VdS là một báo cáo thử nghiệm tích cực từ các phòng thí nghiệm của VdS.

  • Trong đó, nó được xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về hướng dẫn. Một phê duyệt sau đó cũng có thể được ban hành nếu sản phẩm không tương ứng với từ ngữ của hướng dẫn trong tất cả các khía cạnh, tuy nhiên, các giá trị hiệu suất có thể được phân loại là tốt như nhau hoặc tốt hơn. Theo quy định, phê duyệt VdS được ban hành trong thời gian bốn năm. Ngay cả sau khi thử nghiệm loại, các sản phẩm được VdS công nhận phải chịu các biện pháp giám sát sản phẩm khác nhau, ví dụ như tiến hành kiểm toán sản phẩm trong các cơ sở sản xuất với việc lấy mẫu sau đó.

Các sản phẩm của YoungJin Flex được VdS chứng nhận gồm :

Các sản phẩm gồm :
+ Ống mềm nối đầu phun Sprinkler hãng YoungJin Flex : 14bar (200Psi)
+ Đầu phun sprinkler hãng YoungJin Flex :
+ Búa nước giảm chấn YoungJin Flex
+ Khớp nối mềm Inox YoungJin Flex
+ Khớp nối cao su YounJin Flex
+ Khớp giãn nở Youngjin Flex
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: UL, FM, VDS, LPCB, KFI, ISO, CNBOP.
Ống mềm nối đầu phun sprinkler 15A

Flexible Sprinkler Hose 15A – 200psi

Bài Viết Liên Quan