Phòng trưng bày sản phẩm của nhà máy Youngjin

Tại cơ sở sản xuất của YoungJin Flex luôn có nhưng phòng trưng bày sản phẩm để truyền tải tới toàn bộ nhân viên công ty và toàn bộ khách hàng sự chân thực và sự tiến bộ về kiểu cách và chất lượng từng ngày của hãng.

Công ty luôn luôn chú trọng vào các nghiên cứu mới nhất và hiệu quả nhất để tạo ra giá trị sản phẩm có chất lượng cao nhất và đáp ứng được hầu hết tất cả các sự khắc nhiệt của thời gian thời tiết từng vùng từng lãnh thổ,

sản phẩm của YoungJin đều đạt các chứng chỉ chỉ tiêu khắt khe nhất của thế giới như: Chứng chỉ FM/UL/VDS/LPCB/KFI/…

Youngjin luôn luôn đòi hỏi mình phải tự đổi mới tự trau dồi dể mang lại cho sản phẩm những giá trị bền vững và vì môi trường, sản phẩm hướng tới việt nam cũng là sản phẩm trong giá trị cốt lõi đó của YoungJin Flex.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler

Các sản phẩm của hãng Youngjin Flex

 

Bài Viết Liên Quan