Sản xuất ống mềm nối đầu phun sprinkler như thế nào ?

Chuẩn bị và quy trình sản xuất ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy hãng YoungJin Flex

các bước sản xuất ống mềm nối đầu phun sprinkler chữa cháy như sau :

1/ incoming coil
2/ incoming inspection,
3/ welding,
4/ forming,
5/ heat treatment.
6/ leakage test,
7/ dry ,
8/ compressing nuts,
9/ asembling nipple and reducer,
10/ Dispatch

xem thêm tại hình dưới đây:

Sản xuất ống mềm nối đầu phun chữa cháy YoungJin Flex tại Việt Nam

Quy trình sản xuất Ống mềm nối đầu phun sprinklerb- hãng thương hiệu Young JIn Flex

Bài Viết Liên Quan